Υποβρύχιες Εργασίες

Υποβρύχιες Εργασίες

Υποβρύχιες Εργασίες

  • Scroll to learn more
Καθαρισμός υφάλων σκαφών
Συντηρήσεις και επισκευές αγκυροβολίων
Επιθεωρήσεις πλοίων
Ανελκύσεις
Επιθεώρηση και επισκευή σωληνώσεων
Λιμενικά έργα
Καθαρισμός υφάλων σκαφών
Συντηρήσεις και επισκευές αγκυροβολίων
Επιθεωρήσεις πλοίων
Ανελκύσεις
Επιθεώρηση και επισκευή σωληνώσεων
Λιμενικά έργα
Γυάλισμα προπέλας
Επιθεωρήσεις λιμένων
Χαρτογράφηση
Ιχθυοκαλλιέργειες
Υποβρύχιες Συγκολλήσεις
Υποβρύχιες Κοπές μετάλλων
Υποβρυχια Βιντεοσκόπηση και βιντεοσκόπηση με απευθείας σύνδεση με επιφάνεια
Υποβρύχια Φωτογραφία
Αντλήσεις υδάτων
Τοποθέτηση και αντικατάσταση τσίγκων και ανoδίων
Εντοπισμός, τοποθέτηση και επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών
Υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης
Καθαρισμοί λιμένων/μαρίνων